Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 06/CT-UBND
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực 31/03/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 06.pdf
Lĩnh vực