Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 17/03/2022
Ngày hiệu lực 17/03/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 05.pdf
Lĩnh vực