Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 5 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 993/CTr-UBND
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 5 năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 993.pdf
Lĩnh vực