Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 146/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày hiệu lực 11/02/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khen thưởng, xử phạt
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 146.pdf
Lĩnh vực