Kế hoạch tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015-2021
Số ký hiệu văn bản 2267/KH-UBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015-2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Ngoại vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 2267.pdf
Lĩnh vực