Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ và Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1557/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ và Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1557.pdf
Lĩnh vực