Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng website và cơ sở dữ liệu tư liệu lịch sử Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1647/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2020
Ngày hiệu lực 10/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng website và cơ sở dữ liệu tư liệu lịch sử Cao Bằng
Hình thức văn bản Qui định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1647.pdf
Lĩnh vực