No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 213

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 12/01, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đại biểu dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp đạt 3%, bằng 97,7% kế hoạch (KH). Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, đạt 296.345 tấn, bằng 106,3% KH; một số loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: mía, thuốc lá, sắn, hồi, quế, thạch đen đạt và vượt chỉ tiêu KH. Giá trị sản xuất trồng trọt, thủy sản ước đạt 44 triệu đồng/ha, đạt chỉ tiêu KH đề ra. Các địa phương quan tâm đến vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, đến nay có 189 mã vùng trồng cây thạch đen, 1 mã vùng trồng cây chanh leo được cấp mã số.

Tổng đàn vật nuôi và sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt đàn lợn tăng trưởng lớn (tăng 19.915 con so với cùng kỳ); tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc cơ bản được kiểm soát, người dân có kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh; số vật nuôi bị mắc bệnh và tiêu hủy giảm đáng kể so với năm 2021. Công tác di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở được các địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành KH năm 2022.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, đảm bảo; công tác thủy lợi, xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, đảm bảo phục vụ sản xuất và yêu cầu KH đặt ra. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm thực hiện, các vụ cháy rừng, diện tích rừng bị thiệt hại giảm so với cùng kỳ năm 2021; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp kịp thời.

Kịp thời tham mưu ban hành các bộ tiêu chí thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, tham mưu ban hành 2 nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện chương trình; các sở, ngành tích cực hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Duy trì 17 xã nông thôn mới, không có thêm xã đạt chuẩn trong năm 2022; 10 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, tăng 5 xã so với năm 2021; 47 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, giảm 10 xã so với năm 2021; 75 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, tăng 15 xã so với năm 2021; 7 xã dưới 5 tiêu chí, tăng 7 xã so với năm 2021 (không có xã dưới 5 tiêu chí). Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được các địa phương quan tâm thực hiện. Các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đầu tư được triển khai hiệu quả.

Năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, KH của tỉnh ban hành trong năm 2023. Phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng 3,1%; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 46 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 57,83%; phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh ước đạt 93%; có 1.909 hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát lại các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nhất là các chương trình hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, từ đó xây dựng KH thực hiện sát với thực tiễn địa phương. Triển khai tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, người dân thực hiện công tác phát triển rừng đảm bảo đúng KH đề ra.

Tập trung chỉ đạo các địa phương, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; đánh giá lại khả năng, mục tiêu trong năm để xây dựng KH thực hiện hiệu quả. Phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản; tư vấn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Ngành nông nghiệp chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện các chương trình, KH phát triển nông nghiệp trên địa bàn đạt hiệu quả.

Kim Cúc 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 248