No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 279

Điểm một số hoạt động của Lãnh đạo tỉnh nổi bật Tuần 02 năm 2023 (từ ngày 02 - 08/01/2023)

Tuần 02 năm 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự các hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án tỉnh; Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ (mở rộng) tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022. Thăm, tặng quà, chung vui đón Tết tại Hà Quảng, Quảng Hòa, Hòa An.

1. Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị ngành kiểm sát tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; các văn bản hướng dẫn thi hành; không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án điểm, án tham nhũng và các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm; chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của hiến pháp và pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. 

Thừa ủy quyền Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Nhân dịp này, Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho Viện KSND tỉnh; tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối cho 3 tập thể, Bằng khen cho 2 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" 2 năm liên tục (2021-2022); tặng Bằng khen cho 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành. Viện KSND tỉnh khen thưởng 6 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 28 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

* Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo.

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, cơ quan Nội chính và các cơ quan liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

* Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các huyện, Thành ủy. 

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và cải cách tư pháp (CCTP). Tiếp nhận, xử lý hơn 100 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tham mưu đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân được 5 kỳ, 9 cuộc với 20 công dân; tiếp công dân tại cơ quan 7 cuộc, 8 lượt. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về công tác nội chính; kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTN, TC theo dõi, chỉ đạo; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị khối nội chính tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy tất cả các khía cạnh lĩnh vực nội chính; khâu nối, điều hòa, phối hợp tốt giữa các ngành trong khối nội chính nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác theo từng lĩnh vực, hạn chế sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Ngành nội chính, trước hết là Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh hoạt động có nền nếp, hiệu quả cao hơn nữa, trong đó, tham mưu theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án được dư luận quan tâm; quan tâm PCTN, TC ngay trong các cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng, thực thi pháp luật. Tham mưu cấp ủy, bí thư cấp ủy làm tốt hơn nữa việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu tại, tố cáo của công dân; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan địa phương thực hiện việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác cải cách tư pháp ở địa phương theo đúng lộ trình quy định…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê chúc mừng ngành nội chính Đảng nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê tặng lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, chúc toàn ngành nội chính tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đạt được, xứng đáng với 10 chữ vàng “trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo”.

* Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (BVCSSK) cán bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê dự và chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tổ chức xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSSK cán bộ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động gắn với trách nhiệm, cách làm sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, kịp thời thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung làm tốt 8 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, 7 nhiệm vụ về BVCSSK cán bộ. Trên cơ sở đó, tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ chính, đó là tiếp tục tham mưu, triển khai chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, kế hoạch về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cốt lõi là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “tự soi, tự sửa”, chống suy thoái, chống tự diễn biến. Đây là nền tảng cơ bản, nhiệm vụ hàng đầu, lâu dài cần thực hiện tốt. 

Quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ gắn với tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với BVCSSK cán bộ. Thực hiện tốt công tác nắm, theo dõi sức khỏe cán bộ, coi sức khỏe của cán bộ là một tiêu chuẩn, tiêu chí cần thiết của công tác cán bộ. Phát huy thành tích, kinh nghiệm đã có được, ngành tổ chức xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSSK cán bộ trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thành ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2022. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đồng chí đề nghị: Toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo kịp thời trong tham mưu triển khai thực hiện trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trong đó cần chú ý tiếp tục tìm cách để tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của đảng thấm sâu vào nhận thức, tư duy của cán bộ đảng viên, đây là việc làm quan trọng hàng đầu; đội ngũ làm công tác tuyên giáo cần phát huy tinh thần “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” bám nắm cơ sở. Dự báo nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng dư luận xã hội tạo đồng thuận cao trong toàn đảng bộ; kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, chống suy thoái, tự diễn biến; Làm tốt hơn nữa việc giáo dục truyền thống trên quê hương cội nguồn cách mạng trong toàn tỉnh nhất là thế hệ trẻ.

Tại Hội nghị có 01 tập thể 02 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022;  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho 2 tập thể có số lượng bài thi nhiều nhất và xuất sắc nhất, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích cho các cá nhân có thành tích cao trong Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Cao Bằng.

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê tặng quà, chung vui đón Tết tại Hà Quảng. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhTriệu Đình Lê tặng quà thương binh Thân Thị Xuân, tổ dân phố Xuân Đại, thị trấn Xuân Hòa (Hà Quảng).

Đoàn công tác thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình: thương binh Thân Thị Xuân, tổ dân phố Xuân Đại, thị trấn Xuân Hòa; Trần Thị Khìn, mẹ liệt sĩ Lê Văn Xìu, xóm Tổng Pò, xã Lũng Năm; tặng quà, ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc 14 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn di giãn dân sát biên giới tại xóm Tả Cán, xã Tổng Cọt; tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Nặm, Đồn Biên phòng Tổng Cọt; trao quà cho 2 con nuôi Đồn Biên phòng Tổng Cọt, trị giá 2 triệu đồng/suất; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng 14 suất quà cho 14 hộ dân xóm Tả Cán.

Tại các gia đình đến tặng quà, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê ân ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, sinh hoạt và gửi lời chúc Tết tới các gia đình; động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên con cháu thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại các đồn biên phòng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê chúc mừng năm mới và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn với các đồn, mong cán bộ, chiến sĩ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh; chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết đầy đủ, ấm áp.

Tiếp đó, đoàn công tác chung vui, đón Tết tại xóm Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ.

Lũng Ngần là xóm vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Hà Quảng, có 101 hộ (88 hộ dân tộc Mông, 13 hộ dân tộc Nùng). Năm 2022, xóm còn 66 hộ nghèo, có 7 hộ thoát nghèo; 100% hộ ký‎ cam kết không nghe, không tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và các phần tử xấu lợi dụng kích động bà con theo đạo trái pháp luật; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn đảm bảo, xóm không xảy ra tệ nạn xã hội.

Chung vui, đón Tết với đồng bào dân tộc xóm Lũng Ngần, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê chia sẻ những khó khăn với người dân, hoan nghênh những kết quả bà con đạt được trong năm 2022. Mong muốn bước sang năm mới, bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tin tưởng vào Đảng, chính sách của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, đưa các mô hình đạt hiệu quả cao vào sản xuất nông nghiệp với những cây, con thế mạnh của địa phương, vận động con em đi học đúng độ tuổi.

Đối với những đề xuất của người dân, đề nghị chính quyền địa phương quan tâm tiếp thu. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con các dân tộc cần phải đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chủ động tích cực tham gia xây dựng xóm, quê hương ngày càng giàu đẹp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không tin, không nghe, không theo kẻ xấu.

Nhân dịp này, đoàn công tác tặng 101 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các hộ dân xóm Lũng Ngần, 8 suất quà cho đại diện 3 xóm lân cận; trao thùng quà cho UBND xã, Công an xã, Trường Mầm non, Tiểu học xã Hồng Sỹ. Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê tặng 5 triệu đồng cho Câu lạc bộ dân ca, dân vũ xóm Lũng Ngần.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê nói chuyện, động viên nhân dân xóm Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ (Hà Quảng).

2. UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ (mở rộng) tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và kết nối trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu tập trung làm rõ những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong phát triển KT-XH; các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. Trong đó tập trung vào các nội dung như: giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thu hút các nguồn lực; các giải pháp thu ngân sách; đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường kỷ luật kỷ cương để thúc đẩy phát triển KT-XH; phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là truyền thông chính sách để từ đó tạo sự đồng thuận, ý chí, hành động, đồng hành cùng chính quyền thực hiện phát triển kinh tế; tập trung thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung chỉ tiêu giáo viên cho các huyện vùng sâu vùng xa; phấn đấu thực hiện tốt đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát; kịp thời triển khai cứu đói cho đồng bào, giải ngân tiền hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát kịp thời đối với những hộ đã xây dựng nhà xong; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tăng cường công tác đánh giá cán bộ, đảng viên một cách thực chất, hiệu quả...

Tại Phiên họp các đại biểu đã biểu quyết thông qua Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán Ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023. Thống nhất phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, hiệu quả”; Thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; tập trung cho công tác phòng chống dịch, đây là nhiệm vụ ưu tiên số một, các huyện, thành phố, các sở ngành duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo; có kế hoạch, phương án cụ thể phù hợp điều kiện, tình hình mới. Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải thiện chỉ số năng lục cạnh tranh cấp tỉnh, huyện, sở ngành; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng; xây dựng kịch bản tăng trưởng; dự báo khả năng tăng trưởng; tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng; tập trung công tác đối ngoại và phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, giao thông; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; phát triển nguồn nhân lực; phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng cụ thể hóa hệ thống pháp luật; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở…

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đề nghị các ngành, các cấp quan tâm tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ. Chức sắc, tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động để ai cũng có Tết, ko để ai bỏ lại phía sau. Quản lý lễ hội theo quy định; tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

 * Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Sở KH&ĐT, các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thống kê.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

* Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị ngành TT&TT khẩn trương xây dựng những chương trình, kế hoạch xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện trong năm 2023, bám sát chương trình, chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của Bộ TT&TT, sớm triển khai đồng bộ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, chiến lược, kế hoạch trong lĩnh vực TT&TT; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong triển khai xây dựng hạ tầng cơ sở mạng viễn thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo phủ sóng toàn diện. Thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, phát hành; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá về Cao Bằng, góp phần thu hút đầu tư và du lịch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần thực hiện tốt việc quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên; phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, tạo niềm tin và ổn định xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nhằm bắt kịp xu thế, đưa thông tin đến người dân nhanh, kịp thời. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT chủ động, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh, đặc biệt là nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng" cho 6 cá nhân; Sở TT&TT tặng giấy khen cho 6 tập thể, tặng 14 tập thể và 33 cá nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành TT&TT năm 2022.

* Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. 

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; Dự Hội nghị có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

3. Tòa án tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo. Tham dự có thẩm phán cao cấp Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các đơn vị Khối Nội chính tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị TAND hai cấp tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của TAND; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Quán triệt tuân thủ nghiêm Bộ quy tắc “Đạo đức và ứng xử của thẩm phán”, Quy chế quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và thực hiện văn hóa công sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Hạn chế thấp nhất số vụ việc bị sửa, bị hủy do nguyên nhân chủ quan; thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Quan tâm công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ. Tạo điều kiện cho đội ngũ công chức được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và lý luận chính trị đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án; xây dựng đội ngũ cán bộ thẩm phán thanh liêm, chính trực, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ và pháp luật hoạt động theo phương châm “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

* Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà và ăn Tết với đồng bào dân tộc Mông xóm Đông Sằng, xã Quang Trung (Hòa An). Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Hòa An.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Quang Trung (Hòa An)

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng chúc bà con đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Chia sẻ với những khó khăn của người dân xóm Đông Sằng, đồng thời mong muốn các hộ tiếp tục nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, tập trung phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo, thắt chặt tình đoàn kết toàn dân, giúp nhau phát triển kinh tế. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương có định hướng cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho xóm, ổn định đời sống của người dân.

Nhân dịp này, Đoàn công tác trao tặng 154 suất quà Tết, trong đó có 72 suất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; 76 suất trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các hộ dân xóm Đông Sằng; 6 suất quà cho gia đình tiêu biểu của các xóm lân cận. Trao 1 thùng quà của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho UBND xã Quang Trung. HĐND tỉnh tặng 4 suất quà cho gia đình có con em đi nghĩa vụ quân sự. Sở Tài nguyên và Môi trường tặng 1 suất quà cho UBND xã trị giá 3 triệu đồng.

4. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc thăm, tặng quà Tết tại huyện Quảng Hòa. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và huyện Quảng Hòa.

Đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Tại các nơi đến tặng quà, đoàn nghe các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đoàn công tác biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang với tinh thần trách nhiệm cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Mong muốn thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vương Thị Dói, thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa).

Nhân dịp này, đoàn công tác trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và quà của đoàn tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vương Thị Dói, tổ 10, thị trấn Hòa Thuận, có chồng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và con trai cả hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979.

Tặng quà UNBD xã Quốc Toản, tặng 75 suất quà cho nhân dân xóm Lũng Sặp, xã Quốc Toản, trị giá 500 nghìn đồng/suất. Xóm Lũng Sặp có 67 hộ/315 nhân khẩu, trong đó có 34 hộ đồng bào dân tộc Mông. Mặc dù điều kiện, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nhưng bà con luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Đến nay, xóm còn 31 hộ nghèo, 49/67 hộ đạt gia đình văn hóa. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc gửi lời chúc các đơn vị, gia đình chính sách và nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

5. Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo một số các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2021, hầu hết các CSDT được tích hợp vào Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, một số chính sách còn hiệu lực tiếp tục được triển khai. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giao vốn kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 3 chương trình MTQG (trong đó bao gồm Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN), UBDT ban hành thông tư hướng dẫn công tác giám sát đánh giá và thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN do UBDT quản lý. Tuy nhiên là năm đầu tiên thực hiện, chương trình có nhiều nội dung mới, nhiều bộ, ngành tham gia thực hiện nên khó tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc về cơ chế trong quá trình tổ chức thực hiện, việc tổ chức triển khai ở địa phương còn chậm.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn CSDT và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo khẳng định, năm 2022, thực hiện công tác dân tộc cũng như Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đã được các bộ, ngành Trung ương, UBDT quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ Cao Bằng thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp khó khăn như: trình độ dân trí của một số vùng trên địa bàn thấp, chưa chủ động trong phát triển kinh tế gia đình, còn có tính ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; các chương trình, dự án đầu tư phát triển KT-XH ở vùng dân tộc miền núi còn nhỏ lẻ, kinh phí đầu tư chưa đảm bảo. Một số chính sách đối với đồng bào DTTS đang thực hiện còn dàn trải, kém hiệu quả. Việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, do năm 2022 Trung ương phân bổ các nguồn vốn muộn nên việc triển khai thực hiện các nguồn vốn gặp khó khăn. Trung ương chưa thông báo mức vốn sự nghiệp cả giai đoạn 2021-2025 nên địa phương gặp khó khăn trong việc xây dựng các danh mục nội dung dự án sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện chương trình, nhất là việc lựa chọn, xác định quy mô các dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất thực chuỗi liên kết cần thực hiện từ 2 - 3 năm.

Tỉnh đề nghị các bộ, ngành Trung ương, UBDT sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình; đồng thời, bổ sung, điều chỉnh lại nội dung, cơ chế các tiểu dự án của chương trình để các địa phương chủ động hơn trong thực hiện. UBDT và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát để Cao Bằng thực hiện tốt đề án theo chỉ đạo điểm trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG. UBDT đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh lại định mức hỗ trợ bảo vệ rừng cho đồng bào DTTS…6. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 huyện, Thành phố tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh; các phòng, ban chuyên môn thuộc Công an tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục tăng cường nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Các thành viên Ban Chỉ đạo phải thật sự phát huy tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào không chỉ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, mà còn đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đối với 3 nhóm nguyên nhân cơ bản của tội phạm, gồm: tệ nạn nghiện ma túy, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và trẻ em vi phạm pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND cấp xã tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống ma túy, quản lý chặt chẽ số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện trở về địa phương. Sở Tư pháp rà soát, nghiên cứu giải pháp để phát huy tối đa hiệu quả thực tế của công tác hòa giải cơ sở, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện, cấp xã huy động tối đa sự vào cuộc của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng xóm trong công tác nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân. Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường nắm bắt tâm tư, diễn biến tâm lý của đoàn viên, thanh thiếu niên, học viên trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tác động vào nhận thức của thế hệ trẻ, kiềm chế bạo lực học đường, bạo lực gia đình, kéo giảm số vụ xâm hại trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - ba trụ cột của Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp nghiên cứu, xây dựng nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội sao cho kịp thời, phong phú, phương pháp tiếp cận hiện đại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các phóng sự, tin, bài, nhất là tuyên truyền về thủ đoạn của các loại tội phạm, tác hại của tệ nạn xã hội và kết quả công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Các lực lượng nòng cốt như: Công an, Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường... tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp xử lý nghiêm các loại tội phạm, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mang tính nhân văn. Đầu tư các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội và công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; nhất là các cơ chế khuyến khích cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân tích cực đóng góp cho công tác phòng, chống tội phạm.

Nhất quán phương châm "lấy phòng ngừa là chính", tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" từ địa bàn cơ sở, phát huy tinh thần "mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ" trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân trước những hiểm họa khôn lường của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2022. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2022.

D.L

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 184