No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
13937/STNMT-QLMT
Ngày bắt đầu: 16/11/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:
22205/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 09/11/2022
Ngày kết thúc: 09/12/2022
Lượt xem:
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11331/CTHADS-VP
Ngày bắt đầu: 07/11/2022
Ngày kết thúc: 21/11/2022
Lượt xem:
22231/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 26/10/2022
Ngày kết thúc: 26/11/2022
Lượt xem:
33569/STNMT-QLĐĐ
Ngày bắt đầu: 25/10/2022
Ngày kết thúc: 25/11/2022
Lượt xem:
42334/SNN-TT&CN
Ngày bắt đầu: 25/10/2022
Ngày kết thúc: 25/11/2022
Lượt xem:
54890/SYT-NV
Ngày bắt đầu: 21/10/2022
Ngày kết thúc: 21/11/2022
Lượt xem:
62250/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 18/10/2022
Ngày kết thúc: 18/11/2022
Lượt xem:
7790/ĐKT-TM
Ngày bắt đầu: 18/10/2022
Ngày kết thúc: 01/11/2022
Lượt xem:
81564/SCT-QLCN&KTATMT
Ngày bắt đầu: 17/10/2022
Ngày kết thúc: 17/11/2022
Lượt xem:
919/CV-HCTC
Ngày bắt đầu: 15/10/2022
Ngày kết thúc: 15/11/2022
Lượt xem:
104254/CAT-PCCC
Ngày bắt đầu: 14/10/2022
Ngày kết thúc: 14/11/2022
Lượt xem:
113858/BCH-HC
Ngày bắt đầu: 14/10/2022
Ngày kết thúc: 28/10/2022
Lượt xem:
122188/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 13/10/2022
Ngày kết thúc: 13/11/2022
Lượt xem:
131248/STTTT-BCVTCNTT
Ngày bắt đầu: 12/10/2022
Ngày kết thúc: 12/11/2022
Lượt xem:
142310/SNV-XDCQ&TN
Ngày bắt đầu: 12/10/2022
Ngày kết thúc: 12/11/2022
Lượt xem:
152179/SNN-KHTC
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:
162254/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 10/10/2022
Ngày kết thúc: 10/11/2022
Lượt xem:
172234/SNV-CCHC&TCBC
Ngày bắt đầu: 07/10/2022
Ngày kết thúc: 07/11/2022
Lượt xem:
183385/STNMT-KHTNN
Ngày bắt đầu: 07/10/2022
Ngày kết thúc: 07/11/2022
Lượt xem:
192241/STC-CSDN
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:
201096/STP-XDVB&PBGDPL
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:
211099/STP-HCTP&BTTP
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:
222212/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:
232137/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:
244654/SYT-KHTC
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:
254659/SYT-NV
Ngày bắt đầu: 06/10/2022
Ngày kết thúc: 06/11/2022
Lượt xem:
261091/STP-TTr
Ngày bắt đầu: 05/10/2022
Ngày kết thúc: 05/11/2022
Lượt xem:
272116/SNN-TT&CN
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 04/11/2022
Lượt xem:
2876/CV-CT
Ngày bắt đầu: 01/10/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:
291077/STP-TTr
Ngày bắt đầu: 30/09/2022
Ngày kết thúc: 30/10/2022
Lượt xem:
30244/CV-TA
Ngày bắt đầu: 30/09/2022
Ngày kết thúc: 14/10/2022
Lượt xem:
312079/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 29/09/2022
Ngày kết thúc: 29/10/2022
Lượt xem:
32649/BQLDA-SKHĐT
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 29/09/2022
Lượt xem:
331731/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 13/09/2022
Ngày kết thúc: 13/10/2022
Lượt xem:
342997/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 13/09/2022
Ngày kết thúc: 27/09/2022
Lượt xem:
35406/2022/CV-VH
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 22/09/2022
Lượt xem:
36554/2022/CV-HANOIVID
Ngày bắt đầu: 08/09/2022
Ngày kết thúc: 22/09/2022
Lượt xem:
371295/UBND-BQL
Ngày bắt đầu: 06/09/2022
Ngày kết thúc: 20/09/2022
Lượt xem:
382615/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 17/08/2022
Ngày kết thúc: 31/08/2022
Lượt xem:
391480/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 15/08/2022
Ngày kết thúc: 15/09/2022
Lượt xem:
401386/SGDĐT-TCCB
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 11/09/2022
Lượt xem:
412515/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 25/08/2022
Lượt xem:
422439/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:
431597/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 03/08/2022
Ngày kết thúc: 03/09/2022
Lượt xem:
441224/BQL-QLĐTQHXDTNMT
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 17/08/2022
Lượt xem:
451173/UBND-BQLDA
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 17/08/2022
Lượt xem:
461586/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 27/08/2022
Lượt xem:
47912/UBND-BQLDA
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 11/08/2022
Lượt xem:
481745/SKHĐT-KTN
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 22/08/2022
Lượt xem:
492304/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:
501498/SNN-TT&CN
Ngày bắt đầu: 21/07/2022
Ngày kết thúc: 21/08/2022
Lượt xem:
1234567
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 266