Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 2 767
  • Tổng lượt truy cập: 470809
  • Tất cả: 859
Đăng nhập
Danh bạ thư điện tử

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Phạm Văn Cao Giám đốc   phamvancaocb@gmail.com 
2 Nông Văn Hưng Phó Giám đốc   hungnv.ngoaivu@caobang.gov.vn
3 Triệu Thị Kiều Dung Phó Giám đốc    trieuthikieudung@gmail.com
4 Hoàng Khánh Trà Phó Chánh Văn phòng     trakhanhhoang@gmail.com
5 Trần Thị Ước
Phó Chánh Văn phòng      uoctt@caobang.gov.vn
6 Phan Thị Thu Huyền Trưởng phòng QL Biên giới   huyenptt@caobang.gov.vn
7 Nông Văn Hình
Phó Trưởng phòng QL Biên giới
  hinhnv@caoang.gov.vn
8 Mã Thị Nương Trưởng phòng LS - NVNONN   nuongmt@caobang.gov.vn
9 Phương Thị Nương
Phó Trưởng phòng LS - NVNONN
  phuongnuongcb1981@gmail.com
10 Nguyễn Quang Hòa
Chánh Thanh Tra
   hoanq@caobang.gov.vn
11 Nguyễn Thị Ái Sa
Giám đốc Trung tâm Thông tin & DVĐN
  santa@caobang.gov.vn
12 Nông Trường Ninh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin & DVĐN
  chiakhoadantoithanhcong@gmail.com